Menüü

Kodukord ja eeskirjad

Tõrva Veemõnula hotelli registreerimine (CHECK-IN) toimub alates kell 15:00. Broneering tagatakse kuni kella 22:00-ni. Hilisema saabumise korral tuleb eelnevalt teavitada hotelli personali e-posti aadressil torva@veemonula.ee või telefonil 519 7500.


Varajane sisseregistreerimine on võimalik eelneva kokkuleppe alusel ning vabade kohtade olemasolul.
Hotelli registreerimisel tuleb esitada isikut tõendav dokument, millest administraatoril on õigus teha koopia. Isikut tõendavaks dokumendiks loetakse:
-Pass
-ID-kaart
-Juhiluba

Hotelli registreerimiseks on majutatav isik kohustatud täitma registreerimiskaardi. Kõik registreerimiskaardid peavad olema täidetud loetava käekirjaga ja allkirjastatud hotelli külastaja poolt. Hotell võib keelduda külastajast, kes ei täida registreerimisvormi korrektselt.

Buffet-stiilis hommikusöök serveeritakse Tõrva Veemõnula kohvikualal.
Tööpäevadel kell: 7:00-10:00. Nädalavahetusel ja pühade ajal kell: 7:30-10:30

Hotellist välja registreerimine (CHECK-OUT) hiljemalt kell 12:00.
Hiline väljaregistreerimine on võimalik vaid eelneva kokkuleppe alusel.
Hotellist väljaregistreerimisel tuleb tagastada toa kiip ning tasuda kõikide kasutatud teenuste eest. Kiibi kaotamise või mitte tagastamise eest leppetrahv 50 eurot.
Hotelli ei registreerita isikuid, kes rikuvad avalikku korda või oma käitumisega võivad häirida hotelli teisi külastajaid.

Tasumine

Hotelli registreerimisel tuleb tasuda majutusteenuse maksumus vastavalt esitatud arvele. Hotelli teenuste eest, mida kasutati majutusperioodi jooksul, tuleb tasuda hiljemalt hotellist lahkumisel. Meie hotellis aktsepteeritakse kõiki levinumaid rahvusvahelisi krediit- ja deebetkaarte. Hotell ei ole kohustatud vastu võtma välisvaluutat, tšekke või vähemlevinud krediit- ja deebetkaarte.

Tasu lisainimese eest

Tubade hinnad kehtivad ühele kuni neljale inimesele, vastavalt valitud toa tüübile. Lisainimese eest tuleb tasuda lisatasu vastavalt hinnakirjale. Kõik külalised, keda ei ole registreeritud hotelli külastajateks, peavad lahkuma Tõrva Veemõnulast hiljemalt kell 22:00 või registreerima ennast hotelli külastajana. Korraga on lubatud hotellitoas viibida lisaks registreeritud klientidele kuni kahel inimesel.

Laste majutus

Kuni 2-aastase lapse majutus koos vanematega on hotellis tasuta. Soovi korral saab tuppa tellida tasuta beebivoodi märkides soovi broneeringut tehes või kirjutades e-posti aadressile torva@veemonula.ee

Alaealise kliendi majutamine

Üksi võib hotellis peatuda vähemalt 16-aastane isik. Ööbimiseks on vajalik eeskostja nõusolek e-kirjaga või muus kirjalikus vormis. Garantiikiri peab sisaldama alaealise nime, sünniaega, saabumis- ja lahkumisaega. Kiri peab olema varustatud eestkostja nime ja kontaktandmetega. Alaealiste isikute majutamine on keeletud ilma eeltoodud nõuete täitmiseta. Broneeringule lisatakse vanemate kontaktandmed. Majutumisel täidab alaealine registreerimiskaardi tavalisel viisil. Hotell ja meeskond ei vastuta alaealise majutuja eest. Alla 16-aastane isik võib hotellis ööbida üksnes koos täiskasvanud saatjaga.

Suitsetamise kord

Hotell järgib suitsuvaba hotelli põhimõtet. Suitsetamine (sh e-sigareti kasutamine) on lubatud vaid hotellis selleks eraldatud aladel. Suitsetamise eest selleks mittelubatud alal on klient kohustatud trahvi tasuma. Leppetrahv suitsetamise eest on 65 eurot.

Lemmikloomad

Lemmikloomad pole Tõrva Veemõnulas lubatud. Soovitame uuride lemmikloomade majutumiseks Tõrva Koertehotelli.

Avaliku korra jälgimine

Hotellis kehtivad kõik nõuded avaliku korra, rahu hoidmise ja saastamise vältimise kohta. Avaliku korra rikkumisel kaasab hotell vajadusel kas turvatöötajad või kutsub välja politsei. Kaaskodanike rahu rikkumise eest on tekitatud kahju hüvitamiseks leppetrahv 50 kuni 100 eurot iga väljakutse eest vastavalt rikkumise tasemele.

Hea tava

Ootame, et meie kliendid järgivad ühiskonnas kehtestatud reegleid, häid käitumistavasid ning hotelli eeskirjasid. Üldkasutatavates ruumides raseerimine, kehakoorijate kasutamine ja juuste värvimine ning muud sarnased tegevused ja pole lubatud. Reeglite rikkumisel võidakse klienti trahvida samaselt rahu rikkumisega ning vajadusel lisaks paluda kliendil hotellist ja selle territooriumilt lahkuda. Lahkumise puhul on klient ikkagi kohustatud maksma broneeritud majutuse ja tellitud lisateenuste eest.

Öörahu

Öörahu algab hotellis kell 23:00 ja kestab kuni 06:00. Öörahu rikkumise all mõistetakse teiste isikute häirimist heliliste, valgus-, mehhaaniliste, elektrooniliste jms vahenditega. Öörahu rikkumise eest on tekitatud kahju hüvitamiseks leppetrahv 50 kuni 100 eurot iga väljakutse eest vastavalt rikkumise tasemele.

Kliendi vastutus kahju tekitamisel

Meie külalisena võtate endale vastutuse ja kohustuse järgida kehtestatud eeskirju. Olete vastutav tahtlikult või tahtmatult tekitatud kahju eest, mida teie või teie külaline võib olla tekitanud hotellitoas või hotelli üldruumides. Hotellil on õigus nõuda kliendi poolt tekitatud materiaalse kahju kompenseerimist. Kahju kompenseerimise suuruse aluseks on tekitatud otsene kahju, millele lisanduvad kahju kõrvaldamisega seotud kulud.

Hotelli vastutus ja valve

Hotell ei vastuta kliendi poolt valveta jäetud isiklike asjade kadumise või kahjustumise eest. Hotelli üldkasutatavates ruumides ja parklas on videovalve. Hotelli poolt väljastatud kiipe ei ole lubatud edasi anda kolmandatele isikutele.

Pretensioonide lahendamine

Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe nädala jooksul alates puuduse avastamisest. Teenuse nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile torva@veemonula.ee pretensioon, kus on märgitud avaldaja nimi, kontakttelefon, broneeringu number, pretensiooni täpne kirjeldus ja kuupäev. Pretensioonide lahendamiseks peab avaldaja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad kaebuse asjaolusid. Ilma tõendava dokumendita võib hotell jätta probleemi lahendamata.
Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja avaldajaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kätte saamisest.

Mõnusat puhkust Tõrva Veemõnulas!

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Lisainfo. NÕUSTUN